O PROJEKCIE

Głównym celem projektu pn. Podniesienie kompetencji komunikacyjnych – szkolenia dla prokuratorów i asesorów prokuratorskich jest podniesienie umiejętności w zakresie retoryki, uświadomienie problemów i barier komunikacyjnych, nabycie wiedzy na temat komunikacji w konflikcie, poprawa komunikacji interpersonalnej prokuratorów i asesorów prokuratorskich z otoczeniem społecznym, kształtowanie obiektywnego wizerunku wymiaru sprawiedliwości w odbiorze społecznym.

Cel ten będzie realizowany poprzez organizowanie specjalistycznych szkoleń, które będą odbywały się do 30 czerwca 2023 r.

Szkolenie jest skierowane do

 • prokuratorów,
 • asesorów prokuratorskich

Prokuratury Krajowej oraz prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych w Polsce.

Według założeń projektu szkolenia będą realizowane w Toruniu (dla 1000 osób) oraz we Wrocławiu (dla 300 osób).

W programie szkolenia zostaną poruszone zagadnienia takie jak:

 • podstawy skutecznej komunikacji;
 • teoria faz konfliktu i metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych;
 • metody radzenia sobie ze stresem;
 • warsztaty skutecznej komunikacji;
 • warsztaty radzenia sobie w sytuacjach stresowych;
 • symulacje autentycznych sytuacji konfliktowych pomiędzy stronami postępowania przygotowawczego i procesu sądowego.

Dzięki udziałowi w projekcie Uczestnik:

 • opanuje umiejętności wystąpień w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym;
 • poprawi swoją praktyczną znajomość retoryki;
 • zdobędzie doświadczenie w wystąpieniach publicznych przed kamerami;
 • nauczy się skutecznego argumentowania racji wywiedzionych w toku postępowania;
 • zgłębi tajniki radzenia sobie z tremą i stresem;
 • dowie się, w jaki sposób zbudować autorytet w oczach rozmówców,
 • podniesie kompetencje z zakresu psychologii i technik sprawnej komunikacji interpersonalnej służących profesjonalizacji pracy oraz dalszemu samokształceniu prokuratorów oraz asesorów prokuratorskich..

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Wszystkie warunki uczestnictwa w projekcie znajdują się w Regulaminie Projektu.